Opro 1

Opro AS

Den beste vegen
tilbake til arbeidslivet

Produkter og tjenester

Vi skal legge til rette for, og oppmuntre til medverknad i alle forhold rundt tenestene på arbeidsplassen. «Den beste vegen tilbake til arbeidslivet».  Bedrifta har 18 VTA-plassar og tiltaket er fordelt på tre avdelingar; vaskeri, frukt og tre. I tillegg driv Opro AS eit dagsenter med ni brukarar som er lokalisert i same bygning som resterande verksemd. Me tilbyr og arbeidstrening for vidaregåande elevar.

Opro 2

Aktuelt

Opro 3

Produkter og tjenester