Aktuelt 1

Aktuelt

Aktuelt 2

Rettigheter og plikter

Les mer om rettigheter og plikter for deg som er i VTA- varig tilrettelagt arbeid.

Aktuelt 3

Visjon, formål og verdiar

Respekt, utvikling og mestring! Les mer om vår visjon, formål og verdiar.

Ansatte på vaskeriet

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er reglar som seier noko om korleis vi skal vere på arbeidsplassen vår. Trivsel og arbeidsglede gir betre livskvalitet for den enkelte medarbeidar og har mykje å seie for kvaliteten på det arbeidet som vert utført.

Mapper, klagebehandling

Klagebehandling

Les mer om vår prosedyre for klagebehandling. Her finner du også skjema for klagebehandling.