Visjon, Formål og Verdiar 1

Visjon, formål og verdiar

Visjon

Den beste vegen tilbake til arbeidslivet

Formål

Selskapet sitt føremål er, gjennom tilrettelagt arbeid å skapa grunnlag for sysselsetjing i den ordinære arbeidsmarknaden for personar med yrkeshemming.

Verdiar

Respekt, mestring og utvikling