Arbeider på vaskeriet.

Om oss

Om oss 1

Opro AS er ei vekstbedrift som har vore i drift sidan 1993. Me er lokalisert på Hauge i Osterøy kommune. Aksjeselskapet er 100% eigd av Osterøy kommune. Styreleiar er Johannes Bysheim og dagleg leiar er Torill Magnussen.

Bedrifta har 18 VTA-plassar og tiltaket er fordelt på tre avdelingar; vaskeri, frukt og tre. I tillegg driv Opro AS eit dagsenter med ni brukarar som er lokalisert i same bygning som resterande verksemd. Me tilbyr og arbeidstrening for vidaregåande elevar.

Opro AS skal legge til rette for, og oppmuntre til medverknad i alle forhold rundt tenestene på arbeidsplassen. Me skal legge til rette for medverknad som oppmuntrar og fremjar sjølvråderett. Vår visjon er «Den beste vegen tilbake til arbeidslivet».  

Telefon

+47 56193800

E-post

post@oproas.no

Besøksadresse

Hodlebrautsvegen 1
5281, Valestrandfossen

Våre samarbeidspartnere

Skolefrukt logo

Jobbfrukt er resultatet av eit samarbeid mellom BAMA og ei landsdekkande gruppe på 80 bedrifter som tilrettelegg arbeid for personar med nedsett arbeidsevne. Ved å abonnere på Jobbfrukt tek di verksemd eit viktig samfunnsansvar, og støttar verdifulle arbeidsplassar.

Jobbfukt logo

Opro AS forplikter seg til å levere frukt av KLASSE I gjennom kontrakt med skulefruktordninga. Opro AS leverer skulefrukt til skular på Osterøy, Os, Arna og i Bergen. Utvalget vil variere ut i fra sesong og lokale forhold. Abonnementet på skulefrukt gjeld grunnskulen 1. – 10.klasse.