Produkter og tjenester 1

Produkter og tjenester

Arbeider på fruktavdeling

Frukt

Jobbfrukt er resultatet av eit samarbeid mellom BAMA og ei landsdekkande gruppe på 80 bedrifter som tilrettelegg arbeid for personar med nedsett arbeidsevne. 

Arbeider på vaskeritet bretter klær

Vaskeriet

Vaskeriet leverer teneste for både private kundar, bedrifter og kommunen. Drifta følg bransjestandard og er godkjent gjennom Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn.

Tre og mekanisk

Tre og mekanisk

Denne avdelinga er todelt. Vi har treproduksjon av benkar, hagemøblar og anna på bestilling frå kunde. Kundane våre er både privatpersonar, organisasjoner og bedrifter.

Produkter og tjenester 2

Nøkkelsliping

Har du mista nøkkelen eller skulle hatt eit sett med ekstra nøklar er vi gjerne behjelpelige med det. Hos oss kan du enkelt få nøklane dine slipt på 3-5 minutter

Produkter og tjenester 3

Dagsenter

Dagsenteret på Opro AS er Osterøy kommune sitt dagtilbod for utviklingshemma. Tilbodet er ikkje produksjonsretta og har som mål å øve brukarane i å ivareta tillærde funksjonar, samt å følgje opp mål og planar for den enkelte.

Produkter og tjenester 4

VTA

Om du får uføretrygd eller i nær framtid ventar å få innvilga uføretrygd, kan du få tilbod om varig tilrettelagt arbeid (VTA) med arbeidsoppgåver som er tilpassa deg. Opro AS har lagt til rette for tilrettelagt arbeidsoppgåver og tett oppfølging.