Ved og mekanisk 1

Ved og mekanisk

Denne avdelinga har fleire oppgåver. Den eine oppgåva er enkle monteringsoppgåver og pakkeoppdrag for Gunnebo Anja AS, ei lokal bedrift på Osterøy. Vi klipp plenar og kantklipper i sommarsesongen for Osterøytunet og oss sjølve. Vi sel også ved. Noko av veden er tre som vi fell sjølve. Trea er frå privatpersonar og bedrifter som donerer vekk trea mot at vi feller. Her er vi interesserte i mange oppdrag, så ta kontakt om du har tre du vil verte kvitt.

Tormod Hovden er kontaktperson og arbeidsleiar for avdelinga.