VTA 1

VTA – varig tilrettelagt arbeid

Om du får uføretrygd eller i nær framtid ventar å få innvilga uføretrygd, kan du få tilbod om varig tilrettelagt arbeid (VTA) med arbeidsoppgåver som er tilpassa deg. Opro AS har lagt til rette for at deltakarar med særskilde behov får tilrettelagt arbeidsoppgåver og tett oppfølging.

Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha ein arbeidskontrakt. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursane dine gjennom tilrettelagt arbeid, og til kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Tiltaket er ikke tidsbegrensa. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Dersom du ønskjer å søkje deg inn hjå oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.